Nguồn gà cúng

Để có những con gà cúng đẹp, ngon, trang trọng cho mâm cúng, nguồn gà cúng phải tốt nhất, đảm bảo nhất.

Chúng tôi tuyển chọn gà cúng từ các nguồn sau:

  • Các trang trại gà thả vườn, gà ta ngon nhất tại Gia Kiệm (Đồng Nai).
  • Các trang trại gà ta, gà thả vườn ngon nhất tại Tây Nguyên.
  • Các trang trại gà ta, gà thả vườn ngon nhất tại Tây Ninh.
  • Tuyển chọn từ các trang trại ở miền Đông Nam Bộ khác.

Tiêu chí chọn gà cúng của GaCung.com.vn là: Gà đẹp – Béo – Chắc thịt – Khỏe mạnh – Đủ cân nặng.